А чого боїшся ТИ???

0

Великий перелік страхів і фобій людини.
Не тільки мишей або павуків люди бояться…
Можуть тремтіти перед сонцем або лівшею, боятися сміху або цифр…

 

Аблутофобія – аблютофобія (ablutophobia) – боязнь плавати, страх перед купанням
Авіафобія (aviophobia) – страх перед польотами
Агиофобія (hagiophobia) – боязнь священних предметів
Агирофобія (agyrophobia) – боязнь вулиць (перетину вулиць)
Аглиофобія – боязнь болю
Агорафобія (agoraphobia) – боязнь відкритих просторів, велелюддя
Агризоофобія (agrizoophobia) – боязнь диких тварин
Айхмофобія (aichmophobia) – боязнь голок і колючих предметів
Акарофобія (acarophobia) – страх перед чесанием, боязнь свербежу
Акарофобія (acarophobia) – боязнь комах
Аклюрофобія (aclurophobia) – боязнь кішок
Акрофобія (acrophobia) – боязнь висоти
Акустікофобія – боязнь шуму
Алекторофобія (alektorophobia) – страх перед курми
Аллиумфобія (alliumphobia) – боязнь часнику
Аллодоксафобія (allodoxaphobia) – боязнь думок
Альгинофобія (algiophobia) – боязнь болю
Амаксофобія (amaxophobia) – боязнь вести машину
Аматофобія – боязнь пилу
Амнезифобія (amnesiphobia) – боязнь втрати пам’яті
Анаблефобія – страх подивитися вгору
Ангинофобія (anginophobia) – боязнь захлинутися (боязнь ангіни?)
Англофобія – страх перед англійцями
Ангрофобія (angrophobia) – боязнь гніву
Андрофобія (androphobia) – боязнь чоловіків
Анемофобія (anemophobia) – боязнь повітря
Анкраофобія (ancraophobia) – боязнь вітру
Антлофобія (antlophobia) – боязнь повені
Антропофобія (anthropophobia) – боязнь людей взагалі
Антрофобія (anthrophobia) – боязнь кольорів
Ануптафобія – страх залишитися незаміжньою (неодруженим)
Апейрофобія (apeirophobia) – боязнь нескінченності
Апифобія (apiphobia) – боязнь бджіл
Аракибутирофобія – страх, що арахісове масло прилипне до неба
Арахнефобія (arachnephobia) – боязнь павуків
Аритмофобія – боязнь чисел
Арсонфобія – боязнь вогню
Асимметрифобія (asymmetriphobia) – боязнь асиметричних речей
Астенофобія (asthenophobia) – боязнь непритомності або слабкості
Астрофобія (astrophobia) – боязнь зірок
Атазагорафобія (athazagoraphobia) – боязнь забути щось або бути забутим
Атазагорафобія (athazagoraphobia) – боязнь бути непоміченим
Ателофобія (atelophobia) – боязнь недосконалості
Атефобія (atephobia) – боязнь руїн
Атіхіфобія (atychiphobia) – боязнь невдачі
Атомософобія (atomosophobia) – боязнь атомного вибуху
Аулофобія (aulophobia) – боязнь флейти
Аурорафобія (auroraphobia) – боязнь північного сяйва
Аурофобія (aurophobia) – боязнь золота
Аутомисофобія – боязнь бути брудним
Афенфосмофобйя (aphenphosmophobia) – боязнь дотику
Ацерофобія – боязнь кислого
Ачлуофобія – боязнь темряви
Аэроакрофобія (aeroacrophobia) – боязнь висоти
Аерофобія – боязнь протягів
Аерофобія (aerophobia) – боязнь шкідливих парів
Баллистофобія – боязнь ракет, куль, метальних предметів
Баллистофобія (ballistophobia) – боязнь кулі
Басофобія – боязнь втрати здатності стояти
Батофобія (batophobia) – боязнь високих будівель
Батрахофобія (batrachophobia) – боязнь жаб
Бациллофобія – страх перед мікробами
Библиофобія (bibliophobia) – боязнь книг
Бленнофобія – боязнь слизу
Богифобія – боязнь примар
Большефобія – страх перед більшовиками
Ботанофобія (botanophobia) – боязнь рослин
Бромидросифобія – боязнь запахів тіла
Бронтофобія (brontophobia) – боязнь грому і блискавки
Буфонофобія (bufonophobia) – страх перед жабами
Вакцинофобія (vaccinophobia) – боязнь щеплень
Венустрафобія – боязнь красивих жінок
Верминофобія (verminophobia) – боязнь бактерій і мікробів
Вестифобія (vestiphobia) – боязнь одягатися
Виккафобія (wiccaphobia) – боязнь чаклунів і чаклунок
Виргинитифобія (virginitiphobia) – боязнь зґвалтування
Гадефобія (hadephobia) – страх перед пеклом
Гамаксофобія – колісного транспорту
Гамофобія – боязнь перед весіллям
Гамофобія (gamophobia) – боязнь одруження
Гарпаксофобія (harpaxophobia) – боязнь грабіжників
Гедонофобія (hedonophobia) – боязнь радості
Гелиофобія – боязнь сонця
Гелиофобія (geliophobia) – боязнь сміху
Гелиофобія (heliophobia) – боязнь сонця
Гелленологофобія (hellenologophobia) – боязнь складної наукової термінології
Геллофобія (heliophobia) – боязнь греків
Гелофобія – боязнь сміху
Гемофобія (homophobia) – боязнь крові
Генуфобія (genuphobia) – боязнь колін
Геронтофобія (gerontophobia) – боязнь старіння
Герпетофобія (herpetophobia) – боязнь рептилій
Гетерофобія (heterophobia) – боязнь представників протилежної статі
Гефирофобія (gephyrophobia) – боязнь мостів
Гиалофобія (гиелофобія) – боязнь скла
Гидраргиофобія – боязнь ртутних препаратів
Гідрофобія (hydrophobia) – водобоязнь
Гилефобія (hylephobia) – боязнь матеріалізму
Гилофобія (hylophobia) – боязнь лісів
Гимнофобія (gymnophobia) – боязнь наготи
Гинофобія (gynophobia) – боязнь жінок
Гипенгиофобія (hypengyophobia) – боязнь відповідальності
Гіпертрихофобія – боязнь волосся
Гипнофобія (hypnophobia) – боязнь бути загипнотизированным
Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобія (hippopotomonstrosesquippedaliophobia) – боязнь довгих слів
Гиппофобія (hippophobia) – боязнь коней
Гленофобія – боязнь погляду ляльки
Глоссофобія (glossophobia) – боязнь публічних виступів
Гнозиофобія (gnosiophobia) – боязнь знання
Гобофобія (hobophobia) – боязнь жебраків
Годофобія (hodophobia) – страх перед подорожами
Гомихлофобія (homichlophobia) – боязнь туману
Гомицидофобія – боязнь зробити вбивство
Гомофобія (homophobia) – страх перед гомосексуальністю
Гоплофобія (hoplophobia) – боязнь вогнепальної зброї
Гормефобія (hormephobia) – боязнь шоку
Графофобія (graphophobia) – боязнь писати
Дейпнофобія (deipnophobia) – боязнь обіду та обідніх розмов
Декстрофобія (dextrophobia) – боязнь всього, що з правого боку тіла
Дементофобія (dementophobia) – боязнь божевілля
Демонофобія (demonophobia) – боязнь демонів
Дендрофобія (dendropriobia) – боязнь дерев
Дентофобія (dentophobia) – боязнь дантистів
Дерматозиофобія (dermatosiophobia) – боязнь шкірних захворювань
Дерматофобія – боязнь захворіти шкірною хворобою
Децидофобія (decidophobia) – боязнь приймати рішення
Диабетофобія (diabetophobia) – боязнь діабету
Дидаскалейнофобія (didaskaleinophobia) – страх перед школою, страх ходити в школу
Дикефобія (dikephobia) – боязнь справедливості
Динофобія (dinophobia) – боязнь нудоти
Диплофобія – боязнь роздвоєння як оптичного феномена
Дипсофобія (dipsophobia) – боязнь пити
Диптерофобія – боязнь мух
Дисабиллофобія (dishabillophobia) – боязнь роздягнутися при людях
Дисморфофобія (dysmorphophobia) – боязнь непривабливості власного тіла
Дистихифобія (dystychiphobia) – боязнь нещасного випадку
Доксофобія (doxophobia) – боязнь подяки
Доксофобія (doxophobia) – боязнь висловлювати свою думку
Доматофобія (domatophobia) – боязнь будинків взагалі
Дорафобія (doraphobia) – боязнь хутра або шкіри тварин
Дромофобія – боязнь вуличного руху
Ересифобія (heresyphobia) – боязнь ідей, що відрізняються від загальноприйнятих
Зелофобія (zeiophobia) – боязнь ревнощів
Земмифобія (zemmiphobia) – боязнь щурів
Зоофобія – нав’язливий страх перед тваринами, частіше певного типу
Зоофобія (zoophobia) – боязнь тварин
Иатрофобія – боязнь лікарів
Идеофобія (tdeophobia) – боязнь ідей
Иерофобія (hierophobia) – боязнь священиків
Изолофобія (isolophobia) – боязнь залишитися на самоті
Иллингофобія (illyngophobia) – боязнь запаморочення при погляді вниз
Иофобія (lophobia) – боязнь отрути
Исидеродромофобія – боязнь дорожніх колій
Исолофобія – страх страх перед самотністю
Ихтиофобія (ichthyophobia) – боязнь риб
Кайнофобія (каинофобія, каинолофобія, каинотофобія) (cainophobia) – боязнь новин, новизни
Кайрофобія
– боязнь нових ситуацій, пов’язаних із зміною місця, появою
незнайомих людей, до обстановки, що вимагає підвищеної уваги,
висуваючи підвищені вимоги
Какоррафиофобія (kakorrhaphiophobia) – боязнь поразки
Калигинефобія (caligynephobia) – боязнь красивих жінок
Канцерофобія (cancerophobia) – нав’язливий страх захворювання злоякісним новоутворенням
Кардиофобія (cardiophobia) – боязнь інфаркту
Карнофобія (carnophobia) – боязнь м’яса
Карцинофобія – страх перед раковими захворюваннями
Катагелофобія (katagelophobia) – боязнь бути осмеянным
Катисофобія (kathisophobia) – боязнь сидіти
Катоптрофобія (catoptrophobia) – боязнь дзеркал
Каэтофобія – боязнь волосся
Кентофобія – боязнь новин
Киберфобія (cyberphobia) – боязнь комп’ютерів
Кибофобія – боязнь їжі
Кимофобія – боязнь хвиль і хвилеподібних рухів
Кинетофобія (kinetophobia) – боязнь рухатися
Кинофобія (cynophobia) – боязнь сказу (боязнь собак)
Кионофобія – боязнь снігу
Кипридофобія (cypndophobia) – боязнь венеричних захворювань
Кифофобія – боязнь сутулитися
Клаустрофобія – нав’язливий страх-острах перебування в закритих приміщеннях, замкнутому просторі
Клаустрофобія (claustrophobia) – боязнь замкнутого простору
Клептофобія (kleptophobia) – боязнь злодіїв, крадіжок
Климакофобія – страх перед сходами
Клинофобія (clinophobia) – боязнь лягати спати
Коитофобія (coitophobia) – боязнь займатися сексом
Койметрофобія (coimetrophobta) – боязнь кладовищ
Койнонифобія (koinoniphobia) – боязнь кімнат взагалі
Колпофобія (коlpophobia) – боязнь жіночих геніталій
Кометофобія (cometophobia) – боязнь комет
Кониофобія – страх перед пилом
Контрелтотофобія (contreltophobia) – боязнь сексуального домагання
Копофобія (kopophobia) – боязнь втоми
Копрастазофобія (coprastasophobia) – боязнь запору
Копрофобія (coprophobia) – боязнь фекалій, страх перед випорожненнями
Корофобія – страх перед танцями
Космикофобія (kosmikophobia) – боязнь космічних явищ
Коулрофобія (coulrophobia) – боязнь клоунів
Кремнофобія (cremnophobia) – боязнь прірв
Криофобія (cryophobta) – боязнь холоду, льоду і мороза
Кристаллофобія (crystallophobia) – боязнь дотику до металевих предметів
Крометофобія – боязнь грошей
Ксантофобія (xanthophobia) – боязнь жовтого
Ксенофобія (xenophobia) – боязнь іноземців
Ксерофобія (xerophobia) – боязнь посухи
Ксирофобія (xyrophobia) – боязнь бритви
Лаканофобія – страх перед овочами
Лалиофобія (laliophobia) – боязнь говорити
Лалофобія – нав’язливий страх-острах вимовляти слова у зв’язку з побоюванням виникнення заїкання
Латерофобія – боязнь лежати на одному боці
Лаханофобія (lachanophobia) – боязнь овочів
Левофобія (levophobia) – боязнь всього, що з лівого боку тіла
Лейкофобія (leukophobia) – боязнь білого
Лепрофобія (leprophobia) – боязнь прокази
Леукофобія – боязнь білого кольору
Лигирофобія(ligyrophobia) – страх перед голосними звуками
Лигофобія – страх страх перед темрявою
Лигрофобія (lygophobia) – боязнь темних місць
Лилапсофобія (lilapsophobia) – боязнь ураганів
Лимнофобія (limnophobia) – боязнь озер
Лиссофобія – страх зійти з розуму
Литикафобія (liticaphobia) – боязнь судових процесів
Логофобія (logophobia) – боязнь слів, нав’язливий страх страху порушення здатності вимовляти потрібні слова
Локиофобія – страх народити дитину
Луифобія (luiphobia) – боязнь сифілісу
Лутрафобія – страх перед видрами
Лютрафобія (lutraphobia) – боязнь видр
Магейрокофобія (mageirocophobia) – боязнь готувати їжу
Макрофобія (macrophobia) – боязнь довго чекати
Малевзиофобія (maleusiophobia) – страх перед пологами
Маниофобія – страх божевілля, нав’язливий страх страху психічного розладу
Мастигофобія (mastigophobia) – страх перед покаранням, страх прочуханки
Мегалофобія (megalophobia) – боязнь великих предметів
Медомалакуфобія (medomalacuphobia) – боязнь втрати ерекції
Медортофобія (medorthophobia) – боязнь пеніса в стані ерекції
Меланофобія (melanophobia) – боязнь чорного
Мелофобія (melophobia) – боязнь музики
Менингитофобія (meningitophobia) – боязнь захворювань мозку
Менофобія (menophobia) – боязнь менструації
Меринтофобія (merinthophobia) – боязнь виявитися пов’язаним
Металлофобія (metallophobia) – боязнь металевих предметів
Метатесиофобія – страх страх перед змінами
Метеорофобія (meteorophobia) – боязнь метеорів
Метилофобія (methyphoba) – боязнь алкоголю
Метрофобія (metrophobia) – боязнь поезії
Механофобія (mechanophobia) – боязнь машин
Мизофобія – страх забруднення, прагнення уникнути дотику до оточуючих предметів
Микофобія – страх перед грибами
Микофобія (mycophobia) – боязнь грибів
Микрофобія (microphobia) – боязнь маленьких предметів
Мирмекофобія (myrmecophobia) – боязнь мурах
Мифофобія (mythophobia) – боязнь міфів і казок
Мнемофобія (mnemophobia) – боязнь спогадів
Молизмофобія (molysmophobia) – боязнь інфекції
Монопатофобія (monopathophobia) – боязнь певної хвороби
Монофобія (monophobia) – боязнь самотності
Моторофобія (motorophobia) – боязнь автомобілів
Моттефобія (mottephobia) – боязнь молі
Музофобія (musophobia) – боязнь мишей
Мусофобія – страх перед мишами
Некрофобія – нав’язливий страх-острах трупів і похоронних приладдя
Некрофобія (necrophobia) – боязнь смерті (трупів)
Неофармофобія (neopharmaphobia) – боязнь нових ліків
Неофобія (neophobia) – боязнь всього нового, нав’язливий страх-острах нового (зміни роботи, навколишнього оточення і так далі)
Нефофобія – боязнь хмар
Нефофобія (nephophobia) – боязнь хмар
Никтогилофобія (nyctohylophobia) – боязнь лісів, темних заростей
Никтофобія – нав’язливий страх-острах темряви.
Никтофобія (nyctophobia) – боязнь настання ночі
Нозокомефобія (nosocomephobia) – боязнь лікарень
Нозофобія – страх каліцтва, невиліковної хвороби, зараження
Номатофобія (nomatophobia) – боязнь імен
Носокомефобія – страх перед лікарнями
Ностофобія (nostophobia) – боязнь повертатися додому
Нуклеомитуфобія (nucleomituphobia) – боязнь ядерної зброї
Нумерофобія (numerophobia) – боязнь чисел взагалі
Обезофобія (obesophobia) – страх розтовстіти
Обсессия – нав’язливе стан (явище)
Одонтофобія (odontophobia) – боязнь зубів, зубних операцій, боязнь лікувати зуби
Оенофобія (ойнофобія) (oenophobia) – страх перед вином
Оксифобія – боязнь гострих предметів
Октофобія (octophobia) – боязнь числа
Олігофазія – знижена мовна активність
Олфактофобія (offactophobia) – боязнь нюхати, страх перед запахами
Омброфобія (ombrophobia) – боязнь потрапити під дощ
Омметафобія (омматафобія) (ommetaphobia) – боязнь очей
Онанофобія – боязнь шкідливих наслідків онанізму
Онейрогмофобія (oneirogmophobia) – боязнь нічний еякуляції
Онейрофобія (oneirophobia) – боязнь снів
Опиофобія (opiophobia) – боязнь лікувати (лікарів)
Оптофобія (optophobia) – боязнь відкривати очі
Орнитофобія (ornithophobia) – боязнь птахів
Осмофобія (osmophobia) – боязнь тілесних запахів
Остраконофобія (ostraconophobia) – боязнь молюсків
Офидиофобія (ophidiophobia) – боязнь змій
Охлофобія (ochlophobia) – опинитися в натовпі
Панафобія (panophobia) – боязнь всього
Панофобія – боязнь всього на світі
Папафобія (papaphobia) – боязнь папи римського
Папирофобія (papyrophobia) – боязнь папери
Паразитофобія (parasitophobia) – боязнь паразитів
Паралипофобія (paralipophobia) – боязнь не виконати свій обов’язок
Параскаведекатріафобія – боязнь п’ятниці
Парафобія (paraphobia) – боязнь сексуального збочення
Партенофобія (parthenophobia) – боязнь невинних дівчат
Патофобія (pathophobia) – боязнь хвороб взагалі
Патройофобія (patroiophobia) – боязнь спадковості
Педиофобія (pediophobia) – страх перед ляльками
Педофобія (pedophobia) – страх перед дітьми
Пеладофобія (peladophobia) – боязнь облисіти
Пениафобія (peniaphobia) – боязнь бідності
Пентерафобія (pentheraphobia) – боязнь тещі або свекрухи
Петтофобія – страх перед суспільством
Пирофобія – боязнь вогню, пожежі
Плакофобія (placophobia) – боязнь могил, страх перед надгробними плитами
Плутофобія (plutophobia) – боязнь багатства
Пнигофобія (pnigophobia) – боязнь виявитися задушеним
Погонофобія – страх страх перед бородами
Погонофобія (pogonophobia) – боязнь бородатих
Полиозофобія (poliosophobia) – боязнь поліомієліту
Политикофобія (politicophobia) – боязнь політиків
Полифобія (polyphobia) – боязнь багатьох речей
Порфирофобія (porphyrophobia) – боязнь пурпурного
Потамофобія (potamophobia) – боязнь річок або води, що біжить
Примейзодофобія (primeisodophobia) – боязнь втратити невинність
Проктофобія (proctophobia) – боязнь геморою
Прософобія (prosophobia) – боязнь прогресу
Психофобія (psychophobia) – боязнь душі
Психрофобія – боязнь холоду
Птеромеранофобія – боязнь літати
Птеронофобія (pteronophobia) – боязнь пташиного пір’я, патологічна боязнь лоскоту, боязнь бути защекоченным пташиним пером
Рабдофобія – боязнь покарання
Рабдофобія (rhabdophobia) – боязнь фізичного або морального покарання
Радіофобія (radiophobia) – боязнь радіації
Ранидафобія – боязнь жаб
Рипофобія (rhypopnobia) – страх забруднитися, боязнь бруду, нечистот
Ритифобія (rhytiphobia) – страх перед зморшками
Русофобія (russophobia) – боязнь росіян
Сайдерофобія – страх перед зірками
Сатанофобія (satanophobia) – боязнь сатани
Селафобія (selaphobia) – боязнь спалахів світла
Селахофобія (selachophobia) – боязнь акул
Селенофобія (selenophobia) – страх перед місяцем
Сеплофобія (seplophobia) – боязнь гниючої матерії
Сидеродромофобія (siderodromophobia) – острах їздити на поїзді (на залізничному транспорті), особливо при прискореному русі
Симболофобія (symbolophobia) – боязнь символів
Симметрофобія (symmetrophobia) – боязнь симетрії
Сингенезофобія (syngenesophobia) – боязнь родичів
Синистрофобія – страх перед лівшами
Синофобія (sinophobia) – боязнь китайців
Ситиофобія – боязнь прийому їжі
Сіфілофобія – боязнь захворіти на сифіліс
Скабиофобія – боязнь захворіти коростою
Скиофобія (сциопофобія) – боязнь тіней
Сколецифобія (бактериофобія, бациллофобія, верминофобія, вермифобія, гельминто) – боязнь бактерій, мікробів, заразитися
Сколинофобія (дидаскалейнофобія) – боязнь школи
Скопофобія (гомилофобія, скоптофобія) – боязнь спілкування з оточуючими, привернути до себе увагу, проповідей, пильного розглядання іншими
Скоптофобія (скопофобія) – боязнь пильного розглядання іншими
Скотомафобія – боязнь сліпоти
Скотофобія (никтофобія, ахлуофобія, эклуофобія) – боязнь темряви, ночі
Сомніфобія – боязнь спати
Сотериофобія – боязнь залежності від інших
Софофобія – боязнь вчитися
Соціофобія – страх суспільства, контактів, оцінки оточуючими
Спацефобія – боязнь порожнього простору
Спектрофобія (катоптрофобія, эйзоптрофобія) – боязнь дзеркал
Снідофобія – боязнь захворіти на снід
Стазобазофобія (базистазифобія, базостазофобія) – боязнь стояння
Стасифобія – боязнь вставання
Стаурофобія – боязнь хрестів та розп’ять
Стенофобія – боязнь вузьких коридорів
Суецидофобія – боязнь самогубства
Сцелерофобія (клептофобія, гарпаксофобія) – боязнь злодіїв, грабіжників, крадіжок
Сциопофобія (скиофобія) – боязнь тіней
Табофобія – боязнь захворіти спинний сухоткой
Талассофобія – боязнь морів, океанів, купання в морі
Танатофобія – боязнь смерті
Таурофобія – боязнь биків
Тафефобія – страх бути похованим заживо, похорону
Театрофобія – боязнь театрів
Тевтофобія (германофобія) – боязнь всього німецького
Текстофобія – боязнь тканин
Телеофобія (теофобія) – боязнь релігії, бога
Телефонофобія – боязнь телефону, очікування телефонного дзвінка
Тениофобія – боязнь захворіти глистами
Теологикофобія – боязнь теології
Теофобія (телеофобія) – боязнь релігії, бога
Тератофобія – боязнь міфічних чудовиськ, гаргулій
Термофобія – боязнь спеки, тепла
Технофобія – боязнь техніки
Токофобія (малевзиофобія) – боязнь пологів
Токсікофобія – боязнь отруєнь
Томофобія – боязнь хірургічних операцій
Топофобія – страх залишитися одному в приміщенні, стихійних лих
Травматофобія – боязнь травми
Тредекафобія (трискадекафобія, трискайдекафобія) – боязнь числа 13 (тринадцять)
Тремофобія – боязнь тремтіння
Трипанофобія – боязнь поранення
Трихофобія – боязнь попадання волосся в їжу, на одяг, на поверхню тіла
Тропофобія – боязнь переїзду, змін
Туберкулезофобія (фтизиофобія) – боязнь захворіти на туберкульоз
Туннелефобія – боязнь руху на транспорті або пішки через тунель
Уранофобія – боязнь раю, дивитися в небо
Уринофобія – боязнь мочитися
Фагофобія – страх подавитися їжею, є боязнь, страх бути з’їденим
Фазмофобія (богифобія) – боязнь привидів, духів, дияволів, городніх лякав
Фалакрофобія (пеладофобія) – боязнь облисіння
Фармакофобія – боязнь лікуватися, приймати ліки
Фасмофобія – боязнь привидів
Фебрифобія – боязнь захворіти на грип
Фенгофобія (фотофобія) – боязнь світла
Филемафобія – боязнь цілуватися
Философобія – боязнь філософії
Філофобія – боязнь закоханості
Фобиофобія (фобофобія) – страх фобій (страхів), появи симптомів страху, страх випробувати переляк
Фонофобія (акустікофобія) – боязнь звуків, розмови по телефону
Фотоауглифобія – боязнь яскравого світла
Фотофобія (фенгофобія) – боязнь світла
Франкофобія (галифобія, галлофобія) – боязнь всього французького
Фригофобія (психрофобія, чеймофобія, криофобія) – боязнь холоду
Фронемофобія – боязнь думати
Фтизиофобія (туберкулезофобія) – боязнь захворіти на туберкульоз
Фтириофобія – боязнь вошей
Хайрофобія – боязнь появи почуття радості, веселощів у неналежній обстановці, наприклад, на важливому співбесіді.
Харпаксофобія – боязнь розбійників, грабіжників
Хаэтофобія (гіпертрихофобія, каэтофобія) – боязнь волосся
Хепенгиофобія (гипенгиофобія, гипегиафобія) – боязнь відповідальності
Херофобія – боязнь веселощів
Хилофобія (ксилофобія, никтогилофобія, гилофобія) – боязнь лісу, темних заростей
Хионофобія (кионофобія) – боязнь снігу
Хирофобія – боязнь рук
Хомиклофобія (гомихлофобія) – боязнь туману
Хорофобія (кхорофобія) – боязнь захворіти на холеру
Хроматофобія – боязнь будь-якого кольору і пофарбованих у нього предметів
Хрометофобія (хрематофобія) – боязнь грошей
Хромофобія – боязнь кольору взагалі
Хронофобія (хронометрофобія) – боязнь годин, часу
Ценофобія – боязнь порожніх кімнат
Цибофобія – боязнь їжі
Циклофобія – боязнь велосипедів
Цидофобія – боязнь вбивств, бути вбитим
Чеймофобія (психрофобія, фригофобія, криофобія) – боязнь холоду
Эвфобія – боязнь хороших новин
Эйзоптрофобія (катоптрофобія, спектрофобія) – боязнь дзеркал
Эйкофобія – боязнь околиць будинку
Ейсоптрофобія – боязнь власного відображення в дзеркалі
Эйхофобія – боязнь вимовляти або вислуховувати добрі побажання
Эквинофобія (гиппофобія) – боязнь коней
Экклезиофобія (эккесиофобія) – боязнь церков
Эклуофобія (никтофобія, ахлуофобія, скотофобія) – боязнь темряви, ночі
Экофобія – боязнь свого будинку
Элевтерофобія (элейтерофобія) – боязнь свободи, звільнення
Элейтерофобія (элевтерофобія) – боязнь свободи, звільнення
Электрофобія – боязнь електрики
Элурофобія (аклюрофобія, галеофобія, гатофобія) – боязнь кішок, котів
Эметофобія (вомитофобія) – боязнь блювоти
Эмихофобія – боязнь подряпин
Энетофобія (айхмофобія) – боязнь шпильок, колючих предметів
Эниссофобія – боязнь критики
Энозиофобія – боязнь згрішити
Энохлофобія – страх натовпу
Энтомофобія (инсектофобія) – боязнь комах
Эозофобія – боязнь дня, на світанку, сонячного світла
Эпистаксиофобія (эпистаксофобія) – боязнь нежиті
Эпистаксофобія (эпистаксиофобія) – боязнь нежиті
Эпистемофобія (офидиофобія) – боязнь змій див. Офидиофобія
Эрцинофобія – боязнь незрозумілих по розуму і за змістом творів мистецтва
Эргазиофобія – боязнь оперувати (лікарів-хірургів)
Ергофобія – боязнь працювати, робити які-небудь дії
Эрейтофобія (эритофобія, эритрофобія, руброфобія) – боязнь червоного кольору, почервоніти
Эремифобія (ануптафобія, аутофобія, изолофобія, монофобія, эремофобія) – боязнь самотності, безшлюбності
Эритрофобія (эритофобія, эрейтофобія, руброфобія) – боязнь червоного кольору, почервоніти
Эротофобія (коллофобія, колпофобія, коитофобія) – боязнь любові, статевого акту, жіночих геніталій
Эфебифобія – боязнь підлітків
Ергофобія – боязнь роботи
Юдофобія – боязнь всього єврейського
Японофобія – боязнь всього японського
Ятрофобія – боязнь лікаря

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here