Кілька психологічних ефектів поведінки людини в суспільстві

0

Ефект Ромео і Джульєтти

Область взаємовідносин людей – найбільш важливе завдання досліджень вчених у галузі психології. На сьогоднішній день в результаті проведення безлічі психологічних спостережень і досліджень було виявлено деякі ефекти, які заважають або сприяють сприйняттю і взаємин людей у суспільстві. Одним з таких ефектів, наприклад, який сприяє збільшенню притягання двох людей в результаті спроб активного втручання батьків в їх відносини, психологи назвали «Ефект Ромео і Джульєтти».

Ефект Очевидця

Цікавий феномен був виявлений у випадку, коли була необхідна допомога людині серед певної кількості людей. З’ясувалося, що в ситуації великого скупчення людей вірогідність надання допомоги людині, практично відсутня. Раніше таку поведінку людей пояснювалося дегуманізацією – відчуженням будь-якого виду дій по відношенню до людини. Сьогодні, очевидно, що такий феномен став загальним для всіх людей. У ситуації, коли серед великої кількості людей необхідна допомога, одна людина покладається на іншу людину. В результаті, особа, що надає реальну допомогу людині, відсутня. Такий феномен поведінки психологи назвали «Ефект Очевидця».

Ефект Труднодостижимости

«Ефект Труднодостижимости» – феномен в області соціальної психології, який полягає в тому, що люди, які мають високі амбіції у соціальному середовищі більш затребувані, ніж люди, які невибагливі в соціальному виборі. Стиль поведінки «труднодостижимости» не сприяє залученню уваги до людини в суспільстві, а навпаки відштовхує від людини. Люди, як правило, прагнуть до спілкування з сильною особистістю в соціальному середовищі.

Ефект Пігмаліона

Американським психологом Робертом Розенталем був відкритий «Ефект Пігмаліона». Цей феномен був досліджений вченими в області взаємин впливу очікування вчителів до поведінки учнів. В результаті дослідження проводилася маніпуляція очікувань вчителів та оцінка їх впливу на показники IQ учнів. Психологічні спостереження проводилися серед 20% звичайних школярів з 18 класів, яких рекомендували вчителям, як учнів, володіють великими здібностями в області навчальних досягнень. В результаті дослідження учні, щодо яких було сформовано високу думку і великі очікування вчителів, значно перевищили загальні показники IQ у порівнянні з учнями, які не брали участі в експерименті.

Ефект Зейгарник

Ефект поліпшення запам’ятовування заученого матеріалу без повторень в інтервалі певного часу був названий «Ефект Зейгарник». В результаті досліджень був зроблений висновок, що краще запам’ятовування дій відбувається внаслідок незавершеності. Цей феномен успішно застосовується в педагогічній області та мистецтві акторської майстерності.

Ефектом ореолу

«Ефектом ореолу» був названий феномен людини, виробляє в певній ситуації позитивне враження в суспільстві. У такій ситуації виникає неусвідомлена думка оточуючих на ряд інших позитивних якостей особистості навіть у випадку, якщо людина абсолютно такими якостями не володіє. При негативному враження в суспільстві, оточуючі бачать в людині тільки негативні якості. Так відомо, що студенти, які справили хороше враження на викладачів у перших семестрах навчання, в подальшому, в силу певних обставин, стали менше приділяти уваги занять, тим не менш, викладач добре ставився до подібних студентам.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here